Hasicí přístroj vodní

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ  pro třídu požáru: A

Ideální použití: Pevné hořlavé látky organického původu, které žhnou (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.).

Vhodné použití: Papírenský a dřevařský průmysl, sklady pevných hořlavých látek, školy, archívy. hořlavé  kapaliny rozpustné ve vodě (alkoholy, ketony).

Skladem
Kód: 72
Značka: Vítkovice HTB
1 449,58 Kč 1 198 Kč bez DPH
Kategorie: HASICÍ PŘÍSTROJE
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 15 kg

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ  se nesmí použit na elektrická zařízení pod napětím a v jejích blízkosti (riziko úrazu el proudem), lehké a alkalické kovy, látky, které prudce reagují s vodou.

V9   9 litrů     Hasicí schopnost  13A

Přenosný hasicí přístroj vodní pod stálým tlakem. Je určen k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné v papírenském a dřevařském průmyslu, skladech tekutých hořlavých látek apod. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím.
Hasicí přístroj je naplněn vodou s přísadou mrazuvzdorné látky o objemu 9 l. Jako hasivo je v tomto hasicím přístroji používaná voda s přísadou nejedovaté soli (potaš – uhličitan draselný), zajišťující mrazuvzdornost do –30°C. Hasební účinek spočívá v ochlazování hořící látky. Hasicí roztok odebírá teplo a odpařuje se. Vzniklá pára zamezuje přístupu vzduchu a působí dusivě na proces hoření. Hmotnost hasiva: 9 kg
Požární třídy A: požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím

Technické parametry

  • Hasivo: voda + potaš
  • Rozměry V/průměr (mm): 590/150
  • Hasicí schopnost: 13A
  • Množství hasiva: 9 l
  • Hmotnost plného přístroje: 18 kg
  • Dostřik hasiva: až 6 m
  • Teplotní funkční rozsah: - 20 až + 60(°C)
Zpět do obchodu