Vítejte v našem obchodě

Všechny modely jednotlivých řad výrobků zahrnutých v portfoliu společnosti jsou před uvedením na trh podrobeny řadě zkoušek a testů spolehlivosti. Snahou o vysokou kvalitu a spolehlivost nabízených výrobků se snažíme maximálně uspokojit přání a potřeby všech svých zákazníků.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke  vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku; zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a zařízení, při skladování, manipulaci nebo používání hořlavých látek a při manipulaci s otevřeným ohněm.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi vám poradíme.

Zpět do obchodu